Quan trắc nước ngầm

Công ty cổ phần công nghệ Nam Xanh

Địa chỉ: 72 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TPHCM

Điện thoại: 028 6686 6882 - 0903 755 531

Email: [email protected]

Quan trắc nước ngầm

QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM

 

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người. Việc lấy mẫu nước ngầm và phân tích nước ngầm, phân tích nước dưới đất với các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước ngầm nhằm đánh giá hiện trạng nước ngầm cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

 

1.  CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH NƯỚC NGẦM

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn
1 pH 5,5 – 8,5
2 Chỉ số pemanganat mg/l 4
3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1500
4 Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) mg/l 500
5 Amôni (NH4+ tính theo N) mg/l 1
6 Nitrit (NO2- tính theo N) mg/l 1
7 Nitrat (NO3- tính theo N) mg/l 15
8 Clorua (Cl-) mg/l 250
9 Florua (F-) mg/l 1
10 Sulfat (SO42-) mg/l 400
11 Xyanua (CN-) mg/l 0,01
12 Asen (As) mg/l 0,05
13 Cadimi (Cd) mg/l 0,005
14 Chì (Pb) mg/l 0,01
15 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,05
16 Đồng (Cu) mg/l 1
17 Kẽm (Zn) mg/l 3
18 Niken (Ni) mg/l 0,02
19 Mangan (Mn) mg/l 0,5
20 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001
21 Sắt (Fe) mg/l 5
22 Selen (Se) mg/l 0,01
23 Aldrin µg/I 0,1
24 Benzene hexachloride (BHC) µg/l 0,02
25 Dieldrin µg/l 0,1
26 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) µg/l 1
27 Heptachlor & Heptachlorepoxide µg/l 0,2
28 Tổng Phenol mg/l 0,001
29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1
30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1
31 Coliform MPN hoặc CFU/100 ml 3
32 E.Coli MPN hoặc CFU/100 ml Không phát hiện thấy

 

 

2. CÁC DỊCH VỤ ĐO ĐẠC KIỄM TRA MÔI TRƯỜNG

 

1.      Quan trắc đo đạc kiểm tra nước thải.

 

2.       Quan trắc đo đạc kiểm tra nước mặt.

 

3.       Quan trắc đo đạc kiểm tra nước ngầm.

 

4.       Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường đất.

 

5.       Quan trắc đo đạc kiểm tra không khí xung quanh.

 

6.       Quan trắc đo đạc kiểm tra khí thải tại nguồn.

 

7.       Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường lao động.

 

 

 Quý khách đang có nhu cầu quan trắc đo đạc, kiểm tra môi trường hãy

liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất !

 

 

 

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM XANH

 Địa chỉ: 72 Âu Dương Lân, Phường 3, Q.8, TP.HCM

 Điện thoại: 028 6686 6882 - 0903 755 531

Email: [email protected]

Website: www.congnghenamxanh.com - www.southerngreen.vn

      

Thông tin liên hệ

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Bản đồ